Bij Oskomera in Deurne zijn we na de nameting en goedkeuring van de in fase 1 gebouwde omkasting, begonnen aan fase 2: de bouw van nog drie stuks omkastingen met overheaddeuren