Voor een klant in zuid Nederland is een klimatiseringsproject gerealiseerd. Doel van het project was om de onderdruk in de fabriek te verminderen en om voor de operators in een vooraf gedefinieerde werkzone een prettiger werkklimaat te scheppen.

Met een luchtverdeelslang wordt boven werkhoogte met een zeer lage uitstroomsnelheid 20.000 m3/hr lucht de ruimte binnengebracht. Deze lucht komt uit een op het dak opgestelde luchtbehandelingskast welke is gekoppeld aan een koelmachine met warmtepomp functie. De luchtbehandelingskast is voorzien van een buitenlucht en retourlucht aansluiting. Op deze wijze kan zonder tochtklachten zo veel mogelijk buitenlucht worden toegevoerd welke naar believen gekoeld dan wel verwarmd kan worden.