Op voorspraak van D/DOCK Amsterdam kregen we van bouwbedrijf Tuin Zijpe de opdracht voor het monteren van twee omkastingen om ventilatie-installaties bij Citiez Hotel Amsterdam zodat de gasten ’s nachts wat rustiger kunnen doorslapen. Alle kamers zijn op de eerste verdieping en de installaties staan op gelijke hoogte op de onderste bouwlaag. Het betroffen twee vierzijdige omkastingen: één van maar liefst 12 meter en één tegen een bestaande muur.

Met de aanstaande opening van het hotel was haast geboden. Gelukkig is alles is binnen 4 weken geleverd en in één week zijn de omkastingen gebouwd.